U poliklinici je stalno zaposleno 25 radnika, od toga četiri stalno zaposlenih liječnika specijalista:

 

 • Prim.dr. Suad Fazlagić - spec. ortoped
 • Prim.dr. Hašmeta Međić-Bučo - spec. ginekolog
 • Prim.dr. Damir Binakaj - spec. anesteziolog
 • Prim.dr. Sead Rožajac - spec. anesteziolog

 

Specijalisti konsultanti :

 • kardiolog
 • otorinolaringolog
 • urolog
 • endokrinolog 
 • neurohirurg
 • vaskularni hirurg 
 • radiolog
 • citolog
 • estetski hirurg
 • onkolog

 

 

Imamo odličnu saradnju sa nekoliko bolnica i klinika, od kojih ćemo pomenuti bolnicu Slavonski Brod u Hrvatskoj, te klinički centar u Tuzli.


Naš cilj je stalna edukacija naših kadrova i zato želimo ostvariti dobre kontakte sa svim referentnim klinikama i bolnicama kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu. Želimo razmjenjivati i sticati nova znanja iz medicinske nauke i prakse i koristiti ih u liječenju naših pacijenata.