mamografija

U našoj Poliklinici također možete uraditi mamografski pregled.

 

Mamografija je rentgenski snimak dojki.
Ovo je najtačnija i najpouzdanija metoda za otkrivanje bilo kakvih promjena u dojci.
Nosi mali ili nikakav rizik od zračenja. Vrši se ambulatno, i komforna je i za pacijenta i liječnika.
Sve žene između 40 i 45 godina starosti trebale bi uraditi prvu mamografiju a onda ponavljati svake godine.
Žene kod kojih postoji bolest u porodici, trebale bi uraditi prvu mamografiju 10 godina prije nego što je bolest otkrivena kod bližih srodnika.
Npr. ako je majka oboljela od raka dojke sa 45 godina, kćerka bi trebala početi sa kontrolom sa 35 godina života.


Protokol ranog otkrivanja raka dojke:

 

Žene od 20 do 30 godina starosti:
- ultrazvučni pregled dojki svake 1 do 2 godine
- samopregled jednom mjesečno

Žene od 35 do 40 godina:
- ultrazvuk dojki jednom godišnje, bazična mamografija
- samopregled jednom mjesečno

Žene iznad 40 godina:
- ultrazvuk jednom godišnje
- mamografija svake 2 do 3 godine
- samopregled jednom mjesečno

Žene kod kojih je član porodice obolio od raka dojke:
- poseban nadzor
- uraditi klinički pregled i ultrazvuk dojke jednom godišnje nakon 20 godina života
- prva mamografija sa 35 godina a potom svake godine
- samopregled jednom mjesečno

 

Žene sa liječenim rakom dojke:
- klinički pregled
- ultrazvuk dojke dva puta godišnje
- samopregled jednom mjesečno