Sjedište Poliklinike je u naselju Vukovo, općina Tešanj, nedaleko od raskrsnice Doboj-Teslić - Prnjavor-Tešanj (Jelah), u pravcu Tešnja.

Koristite + / - ili kotačić miša za promjenu razmjere mape. Za pomjeranje mape pritisnite i držite tipku miša povlačeći na željeni položaj.