gastroskopija

Gastroskopija omogućava prikazivanje gornjih dijelova sistema organa za varenje hrane (jednjaka, želuca i početnog dijela tankog crijeva).

Izvodi se posebnim endoskposkim instrumentom (gastroskopom, oblika dugačke fleksibilne cijevi sa video kamerom na vrhu), koja se plasira u ove dijelove organa za varenje preko usta, korijena jezika i ždrijela. Izvodi se najčešće u dijagnostičke, a može i u terapijske svrhe.