• Stručno znanje i kliničko iskustvo
  Stručno znanje i kliničko iskustvo

  Kvalitetna i visokoprofesionalna zdravstvena usluga Poliklinike "MEDICUS" se zasniva na radu vrhunskog kadra i savremenoj opremi ...

 • Savremeno arhitektonsko zdanje
  Savremeno arhitektonsko zdanje

  Klinika je izgrađena je u skladu sa principima Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) sa modernim vanjskim izgledom i funkcionalnim unutrašnjim sadržajem.

 • Liječenje prema standardima
  Liječenje prema standardima

  Poliklinika raspolaže vlastitim računarskim medicinskim programom za evidenciju, liječenje i praćenje pacijenata sa svim podacima prema standardima koje važe za Federaciju BiH.

 • Vlastita namjenska zgrada
  Vlastita namjenska zgrada

  Nekoliko ambulanti, medicinska laboratorija, prostorija za intervencije, moderne operacione sale, prije i poslije-operativno liječenje, 5 moderno opremljenih bolesničkih apartmana, apartman za goste, interni restoran ...

 • Briga za pacijente na prvom mjestu
  Briga za pacijente na prvom mjestu

  Naša namjera je da se na jednom mjestu ujedine stručno znanje i kliničko iskustvo, te da se uz upotrebu najsavremenije opreme našim pacijentima pruži najbolja zdravstvena usluga.

 • Menadžerski pregled
  Menadžerski pregled
 • Novo u Medicusu
  Novo u Medicusu
 • Porodični liječnik
  Porodični liječnik
 • Ultrazvuk
  Ultrazvuk
 • Hirurgija
  Hirurgija
 • Ginekologija
  Ginekologija
 • Ergometrija
  Ergometrija
 • Laparoskopija
  Laparoskopija
 • Artroskopija
  Artroskopija
 • Mamografija
  Mamografija
 • Kolposkopija
  Kolposkopija
 • Gastroskopija
  Gastroskopija
 • Kolonoskopija
  Kolonoskopija

 

sa preventivaNovo u Medicusu:

 • Laserske operacije vena
 • Operacije prednjeg križnog ligamenta
 • Endoskopske operacije bubrega
 • Endoskopske operacije preponske kile
 • Artroskopske operacije