Plastic-reconstructive surgery

 • Abdominoplastika (zatezanje stomaka) 
 • Septorinoplastika (funkcionalna i estetska korekcija nosa)
 • Mastopexia (podizanje grudi)
 • Redukcijska mamopalstika (smanjenje grudi)
 • Augumentaciona mamoplastika (povećanje grudi)
 • Liposukcija predjeg trbušnog zida i bedara

 

Operacije u regionalnoj blok anesteziji:

 

 • Kompresivna neuropatija ulnarnog nerva 
 • Kompresivna neuropatija n. medianusa
 • Dupuytrenova kontraktura

 

Operacije u lokalnoj anesteziji:

 

 • Skidanje mladeža ili masnoga tkiva sa patohistološkom analizom
 • Skidanje kožnih tumora sa direktnim šivanjem i patohistološkom analizom
 • Skidanje kožnih tumora i rekonstrukcija upotrebom lokalnog režnja
 • Skidanje kožnih tumora i rekonstrukcija upotrebom kožnog transplantata
 • Skidanje uraslog nokta
 • Zatezanje gornjih kapaka
 • Zatezanje donjih kapaka
 • Korekcija spuštenosti kapka