Cardiology

  • Kardiološki pregled,
  • EKG-a,
  • Ultrazvuk srca,
  • Kardiološko praćenje nakon operacije na srcu,
  • Kardiološko praćenje nakon ugradnje stenta,
  • Preoperativni ultrazvuk srca,
  • Ergometrijsko testiranje,
  • Kardiološko savjetovalište,
  • Holter monitoring krvnog tlaka,
  • Holter 24-satnog EKG-a