Endocrinology

  • Pregled, dijagnostika i liječenje endokrinih poremećaja: hipofize, štitne i doštitne žlijezde, nadbubrežne žlijezde
  • UZV štitne žlijezde
  • Liječenje dijabetesa